Հարգելի ընթերցող,

«ՏՈՆՏՈՆ» ներդրումային ընկերությունը ուրախ է Ձեզ ողջունելու իր ինտերնետային կայքում: Հուսով ենք, կայքում տեղակայված տեղեկատվությունն օգտակար կլինի Ձեզ համար:

Ծառայություններ

Բրոքերային ծառայություններ

Եթե դուք ցանկանում եք գնել կամ վաճառել արժեթղթեր կամ արտարժույթ ապա կարող եք օգտվել մեր բրոքերային ծառայություններից:

կարդալ ավելին >>

Արժեթղթերի պահառություն

Մենք իրականացնում ենք արժեթղթերի պահառություն մասնավորապես` արժեթղթերի հաշվի բացում և վարում, հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների գրանցում, այդ արժեթղթերի անվանատեր հանդես գալը և այլն:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական խորհրդատվություն

Մենք իրականացնում ենք տարբեր տեսակի ֆինանսական խորհրդատվություն ինչպիսիք են արժեթղթերում ներդրումների, ընկերությունների ֆինանսական վիճակի հետազոտություն և այլն:

կարդալ ավելին >>

Արժեթղթերի երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխում

Մենք իրականացնում ենք իրավաբանական անձանց կողմից թողարկվող արժեթղթերի երաշխավորված, ինչպես նաև չերաշխավորված տեղաբաշխում:

կարդալ ավելին >>

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>

Նորություններ

<<ՏՈՆՏՈՆ>> ՍՊԸ-ի պարտատոմսերի մարումը

02.09.09

Այսօր «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն մարել է իր կողմից թողարկված պարտատոմսերը:

կարդալ ավելին >>

<<ՏՈՆՏՈՆ>> ՍՊԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնների առաջին վճարումը

02.03.09

Այսօր «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն իրականացրել է իր կողմից թողարկված պարտատոմսերի արժեկտրոնների առաջին վճարումը: 

կարդալ ավելին >>

<<ՏՈՆՏՈՆ>> ՍՊԸ-ն վերագրանցվել է որպես ՀՖԲ ԲԲԸ-ի անդամ

09.01.09

2008 թվականի դեկտեմբեր ամսին «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն վերագրանցվել է որպես «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի անդամ:

կարդալ ավելին >>

Անդամակցություն <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ>> ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվարկային համակարգին

09.12.08

Սույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին, «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի հետ կնքել է անդամակցության պայմանագիր արժեթղթերի հաշվարկային համակարգին անդամակցելու համար:

կարդալ ավելին >>

<<ՏՈՆՏՈՆ>> ՍՊԸ-ի պարտատոմսերը ցուցակվել են <<Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա>> ԲԲԸ-ում

24.09.08

Այսօր «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ի պարտատոմսերը ընդգրկվել են «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի ցուցակման Bbond մակարդակում...

կարդալ ավելին >>