Ռեեստրի վարում

Ռեեստրի վարումը թողարկողի արժեթղթերի և գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) վերաբերյալ ընթացիկ և բավարար տեղեկատվության հաշվառման և պահպանման միջոցով իրականացվող արժեթղթերի հաշվառման գործունեություն է, որի նպատակն է արժեթղթերի և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի (արժեթղթերով հավաստված իրավունքներն իրականացնելու) ամբողջական ու հավաստի հաշվառումը: Ռեեստրի վարումը ներառում է նաև թողարկողի և գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) մասին տեղեկությունների օրինական փոփոխությունների և լրացումների, ինչպես նաև արժեթղթերի թողարկման, փոխանցման, արգելադրման, արգելադրման դադարեցման կամ թողարկողի կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված ռեեստրում առկա տեղեկությունների բոլոր փոփոխությունների և լրացումների ժամանակագրական կարգով գրանցումը և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումը:

Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ: Որպես Հաշվի օպերատոր Ընկերությունը մատուցում է ռեեստրի վարման միջնորդավորված ծառայություն:

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի գործունեության կանոններ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների սակագների մասին կանոններ

Թարմացվել է 17:11 05/08/13

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>

Նորություններ

Բանկեր՝ դանդաղ, բայց հաստատուն վերականգնում

19.07.17

Հայաստանի բանկային համակարգը 2017թ. առաջին կիսամյակում արձանագրել է հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների ոչ այնքան զգալի, սակայն դրական դինամիկա:

կարդալ ավելին >>

2018-ին շրջանառության մեջ կներդրվեն նոր սերնդի թղթադրամներ

12.07.17

2018-ին շրջանառության մեջ կներդրվեն նոր սերնդի թղթադրամներ

 

կարդալ ավելին >>

Ուռաաա՜, մենք դարձանք չափահաս

19.05.17

2017թ.-ի ապրիլի 27-ին լրացավ ՏՈՆՏՈՆ ՍՊԸ-ի 18 ամյակը:

կարդալ ավելին >>