Հարգելի ընթերցող,

Տեղեկացնում ենք, որ Կենտրոնական բանկի կայքում հրապարակված 20.09.2022թ.-ի պատասխանատվության միջոց կիրառելու որոշումն ուժի մեջ չէ, քանի որ այն ՏՈՆՏՈՆ ՍՊԸ-ի կողմից բողոքարկվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանում:

 

 

Ծառայություններ

Բրոքերային ծառայություններ

Եթե դուք ցանկանում եք գնել կամ վաճառել արժեթղթեր կամ արտարժույթ ապա կարող եք օգտվել մեր բրոքերային ծառայություններից:

կարդալ ավելին >>

Արժեթղթերի պահառություն

Մենք իրականացնում ենք արժեթղթերի պահառություն մասնավորապես` արժեթղթերի հաշվի բացում և վարում, հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների գրանցում, այդ արժեթղթերի անվանատեր հանդես գալը և այլն:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական խորհրդատվություն

Մենք իրականացնում ենք տարբեր տեսակի ֆինանսական խորհրդատվություն ինչպիսիք են արժեթղթերում ներդրումների, ընկերությունների ֆինանսական վիճակի հետազոտություն և այլն:

կարդալ ավելին >>

Արժեթղթերի երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխում

Մենք իրականացնում ենք իրավաբանական անձանց կողմից թողարկվող արժեթղթերի երաշխավորված, ինչպես նաև չերաշխավորված տեղաբաշխում:

կարդալ ավելին >>

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>