Բրոքերային ծառայություններ

Բրոքերային գործունեություն է համարվոմ հաճախորդներից արժեթղթերով կամ արտարժույթով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը եւ հաղորդումը, ինչպես նաև Ընկերության կամ հաճախորդի անունից եւ հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով կամ արտարժույթով գործարքների կատարումը:

Այս ծառայությունը մատուցվում է հաճախորդի և ընկերության միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա: Հաճախորդը կարող է լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձ: Բրոքերային ծառայությունների մատուցման ժամկետը սահմանվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագրով:

Ընկերությունը հաճախորդից հանձնարարականները ընդունում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:30-ից մինչև 16:00: Պատվերների կատարման մասին հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ այստեղ:

Բրոքերային գործարքներն իրականացվում են ինչպես կարգավորվող, այնպես էլ չկարգավորվող շուկայում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Ընկերությունը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Ընկերության կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Թարմացվել է 16:15 20/05/2017

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>