Ֆինանսական խորհրդատվություն

Մենք տրամադրում ենք ‎ֆինանսական խորհրդատվություն հետևյալ ուղղություններով.

  • հաճախորդներին արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում,
  • ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում,
  • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների եւ այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմում եւ տարածում:

Այս ծառայությունից կարող են օգտվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք:Խորհրդատվական ծառայությունների վճարման չափը և ժամկետները սահմանվում են պայմանագրով:

Թարմացվել է 9:40 28/09/09

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>