Ընդհանուր դրույթներ

Հաճախորդների բողոքների քննարկման գործընթացը կարգավորող կանոններ

Մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել հետևյալ կապի միջոցներով: Դուք նաև կարող եք մեզ այցելել հետևյալ հասցեին:

Ընդհանուր`               (37410) 20 38 15
                                    (37412) 20 38 15

Դիլինգ`                      (37410) 20 38 11
                                    (37412) 20 38 12

Ֆաքս`                        (37412) 20 38 12

Հասցե`                       0021 Երևան, Ադոնցի 10

Էլ. փոստ`                  customers@tontoninvest.com

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ի վերաբերյալ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 65-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Թղթային տարբերակով տեղեկատվության տրամադրման դեպքում կգանձվի պատճենահանման գինը: Ժամկետը` դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: վայրը` Ընկերության գրասենյակ:

Թարմացվել է 12:12 07/06/2017

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>